Žena je ženi vuk


Da mi oproste vukovi, izvinjavam se divljim zverima… Kao žena, balavica u svetu interneta, prava i kao nekakvo u pisanje zaljubljeno piskaralo, moram da progovorim, ne smem da ćutim. Ono što je Marija Lukić iz opštine Brus pre neki dan ispričala u emisiji “Život priča” je u isto vreme i za ne poverovati, i za divljenje na hrabrosti (imajući u vidu u kakvom društvu živimo, decenijama već) i za bes i ljutnju i za postavljanje ozbiljnih psihijatrijskih dijagnoza. Tačno nedelju dana pred Međunarodni dan žena – 8. mart. Dan bez smisla.

21. vek, demokratske promene, borba protiv nasilja prema ženama, kampanje koje sam i sama od 2006. godine sprovodila, davala ideje, svi tekstovi koje sam pisala, pravni stavovi sudija viših sudskih instanci i međunarodnih sudova koje sam proučavala, postaju besmisleni. Cela ta borba za ženska prava, za pravo na NE i pravo na DA, na izbor, na otpor i na častan život i rad izgubili su smisao. Ok, jasno mi je da je smisao borbe za osnovna ljudska prava zapravo ništa drugo no profit. Ali momenat kada komentar jedne od “braniteljki” predsednika opštine Brus, sada već čuvenog Jutke koji volka i ljupka, pipka pa daje poslove šakom i kapom, bude “U narodu se kaže: DOK KUČKA NE MANE REPOM, KUČAK NE PRILAZI.” je momenat kada shvatamo da nije samo sistem truo, nego kompletna svest naroda. Ovo više nije narod, nego dijagnoza, pa neka se uvređenim pronalazi ko hoće.

Srbija je država u kojoj je predsednica Vlade – ŽENA (i to žena pripadnica jedne izuzetno diskriminisane grupe), predsednica Narodne Skupštine – ŽENA (i to žena diplomirana pravnica i pripadnica jedne ugledne i poznate novosadske advokatske porodice), država u čijoj Vladi u ministarstvima i u drugim organima uprave sede ŽENE i to na rukovodećim mestima, država u kojoj su direktori obrazovnih i kulturnih ustanova, domova zdravlja, bolnica,javnih preduzeća ŽENE.  Žene koje ćute… Da ne uvrede Jutku, koji kaže SEKS JE AKONTACIJA ZA ZAPOSLENJE. Da, to je rekao jedan PREDSEDNIK OPŠTINE, 1. među jednakima u Brusu, čovek koji je preko 20 godina u politici, koji vedri i oblači brojnim domovima, čovek koji je osuđivan zbog krivičnog dela polno uznemiravanje i krivičnog dela nedozvoljene polne radnje i koji je i pored toga postavljen na funkciju na koju je postavljen i koji se pored svega “kurči” i preti vezama iz  Beograda. I na stranu Jutka, na stranu njegovi prijatelji koji vole novinarke koje laku kleknu, na stranu sva politika i podržavanje političke partije… Ovde nije reč o tome. Ovde je reč o nasilju prema jednoj ženi, majci, ćerci, obrazovanoj mladoj ženi koja je (gle čuda) tražila posao posle završetka školovanja a ne da gleda s kim će leći da joj ta posao ta “osoba” učini mogućim. Ovde je reč o ženama koje ćute, koje se prave da ne vide i ne čuju, da ne znaju… koje se plaše. Verovatno je strah taj glavni krivac i ono pitanje ŠTA ĆE BITI SA MNOM? KADA SAZNAJU ŠTA SAM MORALA DA PROĐEM DA DOĐEM TU GDE SAM, JER SAM ĆUTALA… ŠTA ĆE BITI SA MNOM, I MOJOM PORODICOM KADA OSTANEM BEZ POSLA? Nema solidarnosti. A treba. Nema empatije, a treba. Gušimo se u kompleksima malograđanske sredine i onog ćuti, može biti gore. Da, može. Ali, postoji granica gde više ne može da se ćuti. #metoo je sjajna kampanja UN. Koja polako gubi smisao… Znate šta će biti sa vama koje ćutite: Sutra će vam ćerka doći sa rečenicom MORALA SAM, NEMA DRUGE OPCIJE. Da li biste to voleli? Ne. Niko ne bi. I šta ako ostaneš posla i bez mogućnosti da se zaposliš? Otići. Raditi po 2, 3 meseca u inostranstvu, raditi online, čistiti kuće, pokrenuti sopstveni posao.

U nastavku posta citirala sam članove Konvencije SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Krivičnog zakonika Republike Srbije koje se odnose na tematiku seksualnog nasilja i polnog uznemiravanja:

Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici tzv. Istanbulske konvencije

 

Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/2013

Seksualno nasilje, uključujući silovanje

Član 36

1) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da sledeći vidovi namernog ponašanja budu inkriminisani:

a) vaginalna, analna ili oralna penetracija seksualne prirode na telu drugog lica bez njenog, odnosno njegovog pristanka, korišćenjem bilo kog dela tela, odnosno predmeta;

b) druge seksualne radnje sa licem bez njenog, odnosno njegovog pristanka;

c) navođenje drugog lica na pokušaj seksualnih radnji sa trećim licem bez njenog, odnosno njegovog pristanka.

2) Pristanak mora da bude dobrovoljan i nastao kao ishod slobodne volje lica procenjene u kontekstu datih okolnosti.

3) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da se odredbe iz stava 1. ovog člana, takođe, primenjuju na dela počinjena nad bivšim, odnosno sadašnjim supružnicama ili partnerkama u skladu sa domaćim propisima.

Seksualno uznemiravanje

Član 40

Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode u svrhu ili uz ishod povrede dostojanstva lica, posebno kada se stvara zastrašujuća, neprijateljska, degradirajuća, ponižavajuća, odnosno uvredljiva atmosfera bude predmet krivične ili druge pravne sankcije.

Krivični zakonik Republike Srbije:

Glava osamnaesta

KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE

Obljuba zloupotrebom položaja

Član 181

(1) Ko zloupotrebom svog položaja navede na obljubu ili sa njom izjednačen čin lice koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice koje zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom koji mu je poveren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege,
kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(3) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno prema detetu,
učinilac će se kazniti zatvorom od pet do dvanaest godina.

(4) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana imalo za posledicu trudnoću,
učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do pet godina, za delo iz stava 2. zatvorom od dve do dvanaest godina, a za delo iz stava 3. zatvorom od pet do petnaest godina.

(5) Ako je usled dela iz stava 3. ovog člana nastupila smrt deteta,
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Nedozvoljene polne radnje

Član 182

(1) Ko pod uslovima iz čl. 178. st. 1. i 2, 179. stav 1. i 181. st. 1. i 2. ovog zakonika izvrši neku drugu polnu radnju,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko pod uslovima iz člana 180. stav 1. i člana 181. stav 3. ovog zakonika izvrši neku drugu polnu radnju,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(4) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno,
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje pet godina.

Polno uznemiravanje

Član 182a

(1) Ko polno uznemirava drugo lice,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu,
učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Polno uznemiravanje jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

(4) Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po predlogu.

Licemerstvo – država koja se sa jedne strane bori i ulaže napore i finansijska sredstva u borbu protiv nasilja prema ženama i ustanova sa druge strane koje ćute pred jednim moćnikom jedne opštine od oko svega 16.000 stanovnika. Da li je Jutka stvarno toliko moćan? Da li je država zaista toliko nemoćna? I da li smo mi, kolektivno kao društvo zaista toliko pukli?

Ako je seks akontacija za posao, pa onda je poštenije da seks bude posao. Poštenija je predsedniče opštine ona prostitutka kojoj se zna cenovnik, i kojoj se zna i mesto – kafana, most, petlja i cena svake usluge posebno, od svih vaših “dobročiniteljskih” ponuda, za koje tražite kontra usluge, iskorišćavajući to što neko nema posao u Srbiji. Sve ga manje ljudi ima, i sve će ga manje imati. Sve će manje i ljudi biti. Na kraju ćete ostati vi i vama slični, jer samo vi znate kako da funkcionišete u ovome. I samo vi i vama slični imate želudac da menjate partije i lažete to malo živih penzionera da je majke mi bajka, majke mi zlatno doba, za najviše 2 ili 2,5 … decenije, veka, … svetlosne godine.

Danas mi je prijateljica, profesorka iz jedne srednje škole u Vojvodini pričala o izjašnjavanju srednjoškolaca o služenju vojnog roka. Znate koliko je njih zainteresovano? Niti jedan jedini učenik. I one parole… “Dogodine u Prizrenu” slobodno možete da preformulišete u “Dogodine u Bergenu, Minhenu, San Francisku…”. Ko kako ume.

Ja iz ženske solidarnosti, kao neko ko je obrazovan, i bez posla, a posle ovog teksta verovatno i bez mogućnosti da se zaposli, jer sam pljunula na božanstvo koje “volka i ljubka” i sve one koji mu ćute, iz samo njima znanih razloga, kao neko ko će verovatno da ode … moram da podelim Marijino pismo od 25.01.2019. i apelujem na sve da podele i ovaj tekst i Marijino pismo. Jer Marija Lukić nije sama i ovo što je ona iznela, doživele su mnoge, pristojne, mlade, obrazovane,…koje su htele da rade. Ako je princip sistema – ako hoćeš da uđeš (u posao) mora da ti uđe, onda … ništa. Da je sistem odavno pao, baš kao kablovska u vreme emitovanja emisije “Život priča” u Brusu i okolini, svima je jasno. Da je jedna načelnica, funkcionerka, ministarka, … ustala i rekla DOSTA, možda bi i bilo nade, ovako … ništa. Žena je ženi zato vuk jer: ćuti, kaže kučak (ne kaže se kučak no džukela)ne kidiše dok kučka repom ne zamahne, pronalazi krivicu i osećaj sramote na sebi, svojim drugaricama, sestrama, majci, svekrvi, zaovi, ćerki, unuci i jer smo vaspitavane da smo ga izazvale i da nam je đavo kriv, tvrdi da je žena seksualni objekt i mašina za štancovanje dece, da bez šminke i silikona, skupe odeće i u izvesnim godinama i sa malo viška ne vredi, jer … je kučka, nesrećna uplašena iskompleksirana kučka.

Otvoreno pismo

– Javnosti –

Poštovani,

Izvinjavam se ukoliko grešim u formi, ali prvi put pišem ovakvo pismo. Nemam nalog na tviteru, a svima sam se obraćala više puta pismima u elektronskoj formi. Pisala sam predsedniku Vučiću, gospodinu Glišiću i gospođi Zorani Mihajlović, predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravost. Pisali su mediji, više desetina tekstova, govorila sam za televizijske emisije, nevladine organizacije za zaštitu žena, ali uzalud. Odgovor nisam dobila.

U jeku vaše kampanje za zaštitu žena od nasilja, u kojoj se, koliko vidim govori o uvredama na račun žena, osećam se užasno razočarano i besno jer i nakon svih ovih obraćanja, nakon bezbroj uvreda, pretnji, nakon višegodišnjeg zlostavljanja i mobinga od strane predsednika opštine Brus, Milutina Jeličića Jutke, i poverenika SNS za istu opštinu, nakon podizanja optužnog predloga 20.07.2018. godine protiv istog za dva krivična dela: polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje zloupotrebom službenog položaja, gde sam ja jedina oštećena iako je krivičnom prijavom podignutom od PU Kruševac bilo obuhvaćeno čak sedam žena, još uvek mi niko od vas nije odgovorio.

Da li je ovo samo jedna demagoška saga? Da li zaista sankcionišete ovakvo ponašanje nad ženama? Žao mi je, ne izgleda tako.

Znate, zbog straha od osvete, zbog bojazni od stigmatizacije u palanačkoj sredini , zbog upozorenja da se “ne ulazi u šut sa rogatim”, dve godine sam igrala kao Aska ispred vuka. Dve godine pokušavala da sačuvam dostojanstvo i egzisteciju svoje porodice, dok nisam skupila hrabrosti da ga prijavim, dok mi taj isti Milutin Jeličić nije rekao da mogu da ga prijavim “za šta god hoću jer njega čuva predsednik Vučić”, a tu njegovu sms poruku su i mediji objavili, dok mi nije “pukao film”, dok mi nije poslao “opasne momke” da me upozore a za koje u policiji kažu da su privođeni sedam puta ali nisu procesuirani, dok mi nije dao otkaz dan nakon prijavljivanja i doneo odluku o uklanjanju muževljevog salona koji se tu nalazi od 1976. godine a takvih u istoj zoni je još pet, dok nije tako drsko ugrozio bezbednost i egzistenciju moje porodice i mene. I na kraju, dok me nije doveo do trenutka kada sumnjam u ovu zemlju, u institucije , u pravdu.

Pre nego što je podignut optužni predlog tužilaštvu sam dostavila na stotine njegovih poruka, u kojima je na desetine onih sa priznanjem krivičnih dela, dala saglasnost da se provere bazne stanice i listinzi i optužni predlog je podignut. Sudi mu se Osnovnom sudu grada u kome je on predsedik, a on na ročišta ne dolazi. I, šta sada? Gospodin Glišić je rekao da će biti izbačen iz stranke ukoliko postoji mrva sumnje, a ni to se nije dogodilo. Čak su i poverenici mesnih odbora, neki odbornici i članovi potpisali i poslali peticiju za njegovo isključenje. Ništa. Svi stanovnici, kao i ja, osuđujemo ovakvo ponašanjema,a vi i dalje ćutite.

Da li da verujem da ga zaista štitite, kao što on tvrdi? Da li da čekam ročišta na koja on ne dolazi? Da li da verujem svima vama koji tvrdite da sankcionišete ovakvo ponašanje, dok on neometano koristi službeni položaj za zastrašivanje i ucene, za izbegavanje ročišta?

Molim vas, razuverite me. Jer, više ne verujem u demagoške priče o zaštiti žena.

S` poštovanjem

Zlostavljana žena, majka dvoje dece

Marija Lukić

25.01.2019.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s